Onze geschiedenis

De Dendermondse Perskring werd opgericht in Dendermonde op 6 juni 1974, als een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Streefdoel van de oprichters was de relaties tussen de verschillende informatiebronnen en de pers te organiseren en waar nodig te verbeteren. De vereniging ziet ook toe op correct gedrag van de leden en wil vriendschapsbanden tussen hen smeden. Tenslotte verdedigt ze de rechten, de plichten en de belangen van de persmedewerkers.

Stichtende leden zijn Arthur Block, de eerste voorzitter, Marc De Backer en fotograaf Emiel Vermeir. Iedereen die bij de nieuwsmedia betrokken is en in deze streek actief is of er woont, kan lid worden van de vereniging. Hij of zij moet wel voorgedragen worden door twee leden. Die treden dan op als peter en meter van het kandidaat lid. Het werkingsgebied van de Dendermondse Perskring omvat Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

De zetel van de vereniging is gevestigd in het stadhuis van Dendermonde. Het secretariaat is te vinden aan de Rootjensweg 3 in 9200 Grembergen. Huidig voorzitter is Marc Goossens.

Sinds 1975 kent de Dendermondse Perskring jaarlijks prijzen toe voor sociaal-cultureel werk en sportverdienste. Sinds 2016 is daar ook een derde prijs, die voor jarenlange verdienste, bijgekomen. Met deze Persprijzen wil de Perskring vrijwilligers of verenigingen uit haar werkingsgebied die zich het jaar voordien verdienstelijk maakten of een belangrijke prestatie leverden bekronen. De voorkeur gaat daarbij uit naar stille werkers die door hun actie op hun terrein een voorname rol spelen.

3 december 2017

© 2017 Dendermondse Perskring. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin